Back

बॉलीवूड - बॉलीवूड, कंगना राणावत, बलराज साहनी, फिल्मफेअर पुरस्कार, नौशाद, गोविंद नामदेव, मृण्मयी देशपांडे, अभिनय देव, रा.वन, राहत फतेह अली खान ..                                               

बॉलीवूड

मुंबई आयोजित करण्यात हिंदी चित्रपट निर्मिती Anupreeta बॉलीवूड म्हणायचे. सुदैवाने, बॉलीवूड हे पद संपूर्ण भारतीय chitarrista करण्यासाठी वापरले जाऊ, पण प्रत्यक्षात एक बॉलीवूड भारतीय chitarrista एक हिस्सा आहे. बॉलीवूड भारतातील सर्वात मोठा chitarrista असेल, ते जगातील सर्वात मोठ्या chitarristico त्यामुळे तो त्याच जुन्या स्वप्न, नागरी देखील म्हणतात बॉलीवूड आहे औपचारिक म्हणून संदर्भित हिंदी सिनेमा, तरी वारंवार वापर कवितेचा उर्दू, भाषा शब्द प्रामाणिकपणाने सामान्य आहे. There has been a growing उपस्थिती भारतीय इंग्रजी संवाद आणि गाणी तसेच. तो पाहण्यासाठी असामान्य नाही की चित्रपट वैशिष्ट्य dialogue इंग ...

                                               

कंगना राणावत

कंगना राणावत मध्ये रोमन लिपी: कंगना राणावत हिंदी भाषा: कंगना चालवा, मार्च 23, 1987,Bhambla,हिमाचल प्रदेश,भारत.ही एक भारतीय चित्रपट अभिनेत्री आहे.डोके कार्यक्षेत्रात बॉलीवुड/बॉलीवुड.

                                               

बलराज साहनी

बलराज ती, त्यानंतर खरे नाव Yudhishthira ती त्याच जन्म वृत्ती Sargodha जिल्हा भीती त्याला आता पाकिस्तानात आहे, या गावात समान वृत्ती कुटुंब आहे. लाहोर युनिव्हर्सिटी इंग्रजी साहित्य आणि निबंध बद्दल पदवी की ते काही वेळ "Hindi" येथे कुटुंब, व्यवसाय, मी गेले आहेत. पुढे 1930 आहे, ती पत्नी आहे, mantis Rabindranath टागोर Santiniketan निष्ठा गेल्या. महात्मा गांधी काही काळ काम जुना केले नाही, तो 1938 मध्ये लंडन मध्ये बे.बाय.सी.निबंध विभागात प्रतिनिधित्व म्हणून देऊ केले. तेथे, 1943 मध्ये तिला पर्यंत होते. इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशन आयत.Eng.Tel.:एक. आणि दु: खी कल मंडप ते संस्थापक सदस्य. बलराज ती seri ...

                                               

फिल्मफेअर पुरस्कार

Filmfare Awards भारतात chitarrista is also one of the oldest and the आणि पुरस्कार समारंभ आहे. Filmfare पुरस्कार वितरण दरवर्षी वेळा writemethodref तो. इ.Sept. 1954 चालू वर्षी पुरस्कार राष्ट्रीय चित्रपट Proscar सह बॉलीवूड प्रतिष्ठा, मानले जातात. या स्पष्ट द्या, पुरस्कार समारंभ करणे मूळ नाव देऊ, टाइम्स ऑफ इंडिया समीक्षक Claire किमान तिचे नाव ठेवण्यात आले होते ते. त्यानंतर पुरस्कार नाव Filmfare या Chitral थीम समर्पित नाव Filmfare Award for it. 1956 मध्ये वर्षी the Filmfare Awards, vesetas निवडा emitidas, आणि लिंग आहे. Filmfare Award for तुलना वेळा संख्या Hollywood, कॅलिफोर्निया मध्ये एक ऑस्कर ...

                                     

बॉलीवूड

 • ज त पर त प रत यक ष त ब ल व ड ह भ रत य च त रपटस ष ट च एक ह स स आह ब ल व ड भ रत त ल सगळ य त म ठ च त रपटस ष ट अस न, त जग त ल म ठ य च त रपटस ष ट प क
 • प रद श, भ रत. ह एक भ रत य च त रपट अभ न त र आह प रम ख क र यक ष त र ब ल व ड ब ल व ड 2007 Asian Festival of First च त रपटs, उत क ष ट अभ न त र ग गस टर
 • त य म ळ म बई ह च त रपट क ष त र च म ख य क द र बनल य क द र ल ब ल व ड अस म हणत त. मर ठ च त रपट ह सम ज ज वन च आरस आह च त रपट त न अन क प रक र
 • य शब द च अन क अर थ आह त. र ज क म र - प रस द ध ब ल व ड अभ न त र जप त र - र ज च म लग र जक म र स त ष - ह द च त रपटस ष ट त ल द ग दर शक
 • लखन - म इ.स. म बई ह भ रत य स ग तक र ह त न श दन अन क ब ल व ड च त रपट न स ग त द ल त य न च त रपटस ग त त ह द स त न श स त र य र गद र च
 • अभ न त र आह म ण मय प र म ख य न मर ठ आण ह द च त रपट त भ म क करत ब ल व ड हमन ज न स ख ल य 2008 मर ठ एक कप च य 2009 म कळ श व स 2012 स शय
 • च त रपट म ळ प रक शझ त त आल न शनल स क ल ऑफ ड र म स स थ च त व द य र थ अस न ब ल व ड मध ल अन क च त रपट त त य न क म क ल आह मध य प रद श त ल स गर ह य ठ क ण
 • बलर ज स हन म - एप र ल ह ब ल व ड अभ न त आण प ज ब भ ष त ल ह ण र ल खक ह त बलर ज स हन य च खर न व य ध ष ठ र स हन अस न त य च
 • अभ नय द व ह ब ल व ड मध ल च त रपट द ग दर शक आह त. अभ नय द व ह य च जन म म बई इथ झ ल आह त य च पह ल च त रपट ग म ह ह त आण त य न तर
 • प र श वग यक आश भ सल - 7 अलक य ज ञ क - 7 सर व त तम ग तक र ग लज र - 10 ब ल व ड भ रत य च त रपट फ ल मफ अर प रस क र दक ष ण व क म ड य क मन सवर फ ल मफ अर
                                     
 • इ.स. - हय त ह कव व ल ग यक आह त. कव व ल श व य त गझल ह ग त त. ब ल व ड आण ल ल व ड मध य त प र श वग यक म हण न प रस द ध आह त. ख न ह उस त द फ र ख
 • र वन ह मध ल व ज ञ नकथ वर आध र त एक ब ल व ड च त रपट आह अन भव स न ह य च ल खन व द ग दर शन असल ल य य च त रपट त श हर ख ख न द ह र भ म क त आह
 • म ड ल अस न त य न त म ळ, त ल ग आण ह द च त रपट मध य क म क ल आह म र य ब ल व ड अभ न त र प र य क च प र पर ण त च प र आण मन न न य च य बह ण आह त
 • त य स जय दत त प र डक शन सच य म ख य क र यक र अध क र आह त च व वह ब ल व ड अभ न त स जय दत तश झ ल ल आह प रक श झ च य मध ल ग ग जल य च त रपट मध य
 • Bollywood film. ग र च त रपट - मर ठ च त रपट Gauri: The Unborn ब ल व ड च त रपट ग र गण श - a फण र मच द र द ग दर श त व न द कन नड च त रपट
 • टक क य ह न अध क ल कप र य ग ण प ज ब भ ष मध य असत त. प ज बच स स क त क भ ष ब ल व ड च य ख प स र य ग न य स बत भ रत य उपख ड श ख प म ठ य प रम ण त ज लल आह
 • त य च य न धन न भ रत य स न म स ष ट न एक म ल च ह र गम वल अश हळहळ ब ल व ड मधल य अन क द ग गज अभ न त य न व यक त क ल भ रत सरक र आण र जक य न त
 • क ह न र ह च ब ल व ड च त रपट आह व ह एन. स न ह त य च न र म त आह त आण एस. य सन य न त य ल द ग दर श त क ल आह द ल प क म र, म न क म र
 • स न जगत त पह ल प ऊल ट कल तर इ.स. मध य प रत ब ध न मक ह द च त रपट द व र ब ल व ड मध य प रव श क ल . दक ष ण त य च त रपट स ष ट त यशस व क रक र द ग जव न इ
 • प रस क र स ठ न म क त क ल ग ल ह त शक त कप र य च य कन य आह त. व ख य त ब ल व ड कल क र शक त कप र ह य च श रद ध ह म लग आह कप रच जन म म बईत झ ल
 • कन नड च त रपट ब ड ग र ड मध य प रम ख भ म क क ल त य न तर त य च ब ल व ड च त रपट जय ह मध य सलम न ख नच य ह र इनच य भ म क त द सल य मध य
 • हय त य भ रत य च त रपट त ल प र श वग य क आह त. व व ह न तर त य ह द ब ल व ड ग ण य बर बरच इ ड प प ग ण उडत य च ल च ह द ग ण ह ग ऊ ल गल य आह त
                                     
 • म ल क त त य न त जस ग ब द ल च खलन यक भ म क क ल आह करमरकर न क ह ब ल व ड च त रपट मध य स द ध छ ट य भ म क क ल य त य च बर बर ह द व मर ठ न टक त
 • तम ळ स न म - क ल व ड त ल ग स न म - ट ल व ड मल य ळ स न म - म ल व ड मर ठ चलच त रपट - मर ठ स न म ब ल व ड - ह द स न म ह ल व ड - अम र कन स न म
 • द ग दर शक आण स ग त द ग दर शक स दर कर त आह त. स जय दत त, फ ल मफ अर व ज त ब ल व ड अभ न त इ ग ल श मध य व क र ह ण य स ठ पह ल दक ष ण आश य ई समजण र शप रज
 • य थ म बईत ल अन क व यवस य क ल क आह त. म हण नच ज ह ल ब व हरल ह ल स ऑफ ब ल व ड म हण न ओळखल ज त ज ह स ट झन व ल फ यर ग र प ह अन क स वय स व स स थ श
 • ह ह द स न म च क म ड क ग म हण न ओळखल ज त ह त त य न वर ष ब ल व ड च त रपट त व न द प त र च क म कर न आपल ओळख न र म ण क ल व आपल य अभ नय न
 • क र इम प ट र ल म ल क त द सल त य च वर ष त य न अझर य च त रपट द व र ब ल व ड इ डस ट र मध य पद र पण क ल वर ष मध य त य न द ल ल क र इम न व च
 • एप र ल बल य उत तर प रद श ह एक भ रत य अभ न त आह त य न ब ल व ड इ डस ट र मध य पद र पण क ल ह त त य न इनस ईड एज न व च य व ब स र जद व र
 • ज म स ह सध य नगर बओल य य गट च म ख य ग ट र व दक व ग यक आह त य न क ह ब ल व ड च त रपट मध य स द ध ग ण ग यल आह त. ज म स ह च य दशक त फ ल ग स
नौशाद
                                               

नौशाद

No memes अली, भारतीय संगीतकार. वापर अनेक बॉलीवूड चित्रपट संगीत दिल आहे. तो tetrataenite भारतीय शास्त्रीय ragdorian करण्यासाठी ते वापरू. आजच्या सर्वोत्तम भारतीय संगीतकार नोहा उल्लेख केला.

गोविंद नामदेव
                                               

गोविंद नामदेव

मध्ये नामदेव हा हिंदी चित्रपट पासून एक कलाकार आहे. ती डेव्हिड धवन आणि माझा शो पूर्ण वर हा चित्रपट आला की स्पॉटलाइट अंतर्गत. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्था, हे एक विद्यार्थी असल्याचे बॉलीवूड चित्रपट पासून ते काम केले आहे. मध्य प्रदेश, मध्ये सागरी किनारपट्टी या ठिकाणी जन्म झाला तेथे.

मृण्मयी देशपांडे
                                               

मृण्मयी देशपांडे

बॉलीवूड सशस्त्र संघर्ष आहेत साखळी लि. 2008. मराठी कट्यार काळजी येथे 2015 मध्ये. अनुराग 2016. (Anurag 2016) मोफत गेम डाउनलोड 2016. आंधळा कोशिंबीर, 2013. (The blind salad, 2013) संशय वर्ष 2012. (Suspicion of the year 2012) धार धूम 2013. (To the edge of the Dhoom 2013) पुणे असल्याचे गेल्या 2014 मध्ये. भविष्यात गावात जाऊया 2014. एक कप 2009. (A cup 2009) आराम श्वास 2012. (Relax, breathe in 2012) Netsmart 2016. करू शकता कमळ पण सर्व खोटे, 2014.

अभिनय देव
                                               

अभिनय देव

अभिनय देव आहे बॉलीवुड मधल्या चित्रपट निर्माता. अभिनय देव, आणि जन्म मुंबई येथे आहे. त्या पहिल्या चित्रपट खेळ 2010 मध्ये, हे होते, आणि मग तो म्हणाला, दिल्ली बेली 2011 चित्रपट दिग्दर्शित. हा चित्रपट 1 जुलै 2011, लेन वर प्रदर्शित केले आहे. अभिनय देव आहे हे कलाकार सीमा देव आहे, आणि देव होता, जो आहे, यांचे सुपुत्र.

                                               

रा.वन

चांगले दिवस.जंगलात तो 2011 मध्ये मध vijञankthee आधारित एक बॉलिवूड चित्रपट आहे. Anubhav सिन्हा यांनी लेखन आणि चित्रपटाचे दिग्दर्शक Shah Rukh Khan मध्ये दुहेरी भूमिका आहे, जे एक संगणक खेळ विकसक आणि.वन सुपर हिरो म्हणून आपण आहेत. चित्रपट, एक चांगला दिवस.वन स्वरूपात अर्जुन रामपाल आहे. या व्यतिरिक्त, करीना कपूर, आणि शहरी Varma या आहेत. नाटक भूमिका, संजय दत्त आणि प्रियांका चोपडा अतिथी कलाकार आहेत.

राहत फतेह अली खान
                                               

राहत फतेह अली खान

सुरू फतेह अली खान या कोरल गायक. Kwale याव्यतिरिक्त, ते गॅस, म्हणून त्यांचे गाणे. बॉलीवूड आणि Lollywood पक्ष, म्हणून प्रसिध्द आहेत. खान, या आहे सर्वात प्राचार्य वा. अली खान, या आई कोरल कॅसिनो ustne मुलगा आणि फतेह अली खान यांचे नातू आहेत. ते Nusrat फतेह अली खान यांनी भाचा आहे. सुरू फतेह अली खान यांनी आपले काका पाहू जमिनीच्या पृष्ठभागावर खत घालणे परंपरा पुढे चालविली.

Users also searched:

बॉलीवूड,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →