Back

मॉडर्न कॉलेज, पुणे - पुण्यातील शैक्षणिक संस्था. आधुनिक कॉलेज मध्ये महाराष्ट्र राज्य पुणे शहर, कॉलेज सांगितले. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी च्या रन करण्यास ..                                     

मॉडर्न कॉलेज, पुणे

आधुनिक कॉलेज मध्ये महाराष्ट्र राज्य पुणे शहर, कॉलेज सांगितले. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी च्या रन करण्यासाठी हात शैक्षणिक संस्था शिवाजीनगर भागात.

आधुनिक मॉडेल कला आणि वाणिज्य, व विज्ञान,शिवाजीनगर, महाराष्ट्र सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था मध्ये प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी च्या आधुनिक मॉडेल कला आणि वाणिज्य, व विज्ञान,शिवाजीनगर नाव गर्व घेतले आहे.The College Board अलीकडे, प्रत्येएक प्लस, मूल्यमापन प्राप्त झाले आहे.Mobideal वर पूर्वी अनेक नामांकने प्राप्त झाली.शिवाजी नगर,पुणे, भारत येथे mahvidyalyachi मध्ये स्थापना करण्यात आली 1970 मध्ये लोगो.घ्या मास्टर, आणि knitter मास्टर यान Mahdiyah पाया घातला. कॉलेज मध्ये सध्या 24 पदवी एक पेट्र विभाग.अदिती कॉलेज, कोण काय चुका करत कलम.संस्थेच्या क्रीक डॉ गजानन करणार आहे.

                                     
 • म डर न ह यस क ल ह प ण शहर त ल एक अत य त ज न व प रत ष ठ त श ळ आह प र ग र स व ह एज य क शन स स यट य श क षणस स थ न य श ळ च इ.स. मध य स थ पन
 • en ब ज म ड कल क ल ज रजन श, ब र मज ज ज भ य म ड कल क ल ज ब ज व द यक य मह व द य लय mr ब र मज ज ज भ य ऊर फ ब ज म ड कल क ल ज ह प ण य त ल व द यक य
 • मर ठव ड म त रम डळ क ल ज ऑफ क मर स, प ण म ट व ह म डर न क ल ज प ण र ह हम र गरव र क ल ज ऑफ क मर स, प ण व ल ऑफ द व श स स.प. मह व द य लय, प ण
 • ब हन मह र ष ट र क मर स क ल ज आण फर ग य सन क ल ज य स स थ आह त. ल कम न य ट ळक, फ दर ऑफ इ ड यन अनर स ट ॲन ड म कर ऑफ म डर न इ ड य इ ग ल श ल : द
 • ब हन मह र ष ट र क ल ज ऑफ क मर स प ण य त ल व ण ज य श ख च श क षण द ण र ज न मह व द य लय आह प ण व द य प ठ श स लग न असल ल य य मह व द य लय च स थ पन
 • सर परश र मभ ऊ मह व द य लय तथ एस.प क ल ज प ण य त ल एक प रत ष ठ त स व यत 2019 - 20 प स न मह व द य लय आह स.प मह व द य लय ह य न व न ओळखल ज ण र ह
 • ह ल ख प ण शहर व षय आह प ण शहर हव ल त ल क य च य म ह त स ठ य थ स पर श कर प ण अक ष श र ख श : उ प इ ग रज : Pune उच च र सह य य म ह त
 • मह व द य लय प ण य त ल मह व द य लय आह प ण व द य प ठ श स लग न असल ल य य मह व द य लय च स थ पन इ.स. मध य झ ल म डर न एज य क शन स स यट ह मह व द य लय
 • कल व ज ञ न व व ण ज य श ख च मह व द य लय आह स ल म डर न एज य क शन स स यट प ण द व र ह स थ पन करण य त आल ट ईम स ऑफ इ ड य न य मह व द य लय स
 • अभ य त र क मह व द य लय, प ण प र व च श सक य अभ य त र क मह व द य लय, प ण ह मह र ष ट र त ल पह ल अभ य त र क मह व द य लय आह इ.स. स ल स थ पन
                                     
 • ड क कन क ल ज स न तक त तर आण स श धन स स थ ह प ण य त ल प र तत त वश स त र आण भ ष श स त र त स श धन करण र स स थ आह य स स थ च स थ पन ऑक ट बर
 • प ण ज क शन क व प ण र ल व स थ नक ह प ण शहर मध ल र ल व स थ नक आह ह स थ नक प ण शहर ल भ रत त ल बह त क सर व प रम ख शहर श ज डत म बई - प ण
 • प ण य थ ल इ ड यन ल स स यट च ILS व ध मह व द य लय स म न यपण प ण य च ल क ल ज म हण न ओळखल ज त य ल क ल जच स थ पन मध य झ ल य मह व द य लय त
 • मह म र ग : म बई - श व - ठ ण - पनव ल - ख ड ळ - ल ण वळ - प ण र ल व स ट शन - प ण स व रग ट - स त र - ब गल र. म बई प ण द र तगत म र ग : म बई - श व - व श म र ग ह स ध
 • स दरकर त - अन भव प ण - प ष ट फ ल शम ब स दरकर त - म डर न क ल ज - ब ल स दरकर त - स.प. मह व द य लय - म न ऑफ द म च प ण व द य र थ ग ह
 • प ण शहर च स थ न क स वर ज य स स थ असल ल य प ण मह नगरप ल क च स थ पन इ.स. स ल झ ल वर जनह त ध य यम अस य मह प ल क च ब धव क य आह इ द रधन ष य
 • त य न तर श ह मह व द य लय, गरव र मह व द य लय, म डर न मह व द य लय आण प ण व द य प ठ त त य न अध य पन क ल प ण व द य प ठ च क लग र झ ल य वरह त ट ळक मह र ष ट र
 • प ण प ल स च प रम ख प ल स आय क त असत ह र ज य च य ग ह म त र लय न न मल ल एक आय. प एस अध क र असत प ण प ल स व यवस थ ह मह र ष ट र र ज य च य
 • फ ल प ण व द य प ठ ह भ रत त ल मह र ष ट र र ज य त ल व द य प ठ आह मर ठ भ ष च य व स स क त च य अभ य स ठ आण स श धन स ठ स व त र ब ई फ ल प ण व द य प ठ च
                                     
 • स मव र प ठ, प ण ह भ रत त ल प ण शहर च एक भ ग आह स मव र प ठ च ज न न व श ह प र प ठ अस ह त ज न य प ण शहर त ल एक मध यवर त क ष त र.
 • ग र व र प ठ, प ण ह भ रत च य प ण शहर त ल एक भ ग आह ग र व र प ठ ह प ण शहर त ज ग आप र पडल य न र ज श ह मह र ज न दय र म गग र म खतर य स ब ज रप ठ
 • आर म ड फ र स स म ड कल क ल ज स न यदल च म ड कल क ल ज mr Armed Forces Medical College ml ए.एफ.एम.स तथ आर म ड फ र स स म ड कल क ल ज क व सशस त र स न
 • प ण आ तरर ष ट र य म र थ न भ रत च य प ण शहर त दरवर ष आय ज त क ल य ण र ध वण य च शर यत आह ह पह ल य द स ल आय ज त क ल ग ल ह त य शर यत त
 • ऑस ट र ल अन ऑर थ प ड क अस स एशन ए.एफ.एम.स - आर म ड फ र स स म ड कल क ल ज प ण ए.एम.आय.ई. - अस श एट म म बर ऑफ द इन स ट ट य ट ऑफ इ ज न अर स, इ ड य
 • ग ज प ठ, प ण ह भ रत च य प ण शहर त ल एक भ ग आह ग ज प ठ ह प ण य त ल एक भ ग आह ganja peth madhe peshveyani mithachi bajar peth vasavli hoti
 • सर वस ध रण र ग ण लय व ब र मज ज ज भ य व द यक य मह व द य लय ब ज म ड कल क ल ज ह य प ण य त ल महत त व च य स स थ आह त. ह र ग ण लय मध य सर ड व ह ड
 • रत न म म र यल ह स प टल, प ण भ रत त ल मह र ष ट र र ज य तल य प ण शहर त ल म ठ र ग ण लय आह
 • न हर स ट ड यम ह मह र ष ट र च य प ण शहर त ल ख ळ च म द न आह मध य ब धल ग ल ल य य म द न च क षमत आह पह ल स मन इ ग ल ड व भ रत
 • एन.एम. व ड य ह स प टल, प ण भ रत त ल मह र ष ट र र ज य तल य प ण शहर त ल म ठ र ग ण लय आह


                                     
 • च तळ ई.एन.ट ह स प टल, प ण भ रत त ल मह र ष ट र र ज य तल य प ण शहर त ल म ठ र ग ण लय आह

Users also searched:

मॉडर्न कॉलेज, पुणे, पुण्यातील शैक्षणिक संस्था. मॉडर्न कॉलेज, पुणे,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →