Back

शिकारी पक्षी - शिकारी पक्षी. पक्षी शिकार आपल्या नखे आणि अजोड ऋषिकेश वापर करून शिकार पक्षी. हे गट पक्ष चोच अभ्यागतांना बाकदार पाय आणि रचना शिकार उचलू देऊ करत ..शिकारी पक्षी
                                     

शिकारी पक्षी

पक्षी शिकार आपल्या नखे आणि अजोड ऋषिकेश वापर करून शिकार पक्षी. हे गट पक्ष चोच अभ्यागतांना बाकदार पाय आणि रचना शिकार उचलू देऊ करत आहे.

शिकारी गट पक्षी

 • घार. (Kite)
 • गरुड. (Eagle)
 • गिधाड. (Condor)
 • मंगळ. (Tue)
                                     
 • च ह म र ब ज स स क त: द र घप द म ष क - ब ज ग जर त म सम ट स ह एक श क र पक ष आह ह पक ष आक र न घ र एवढ असत म ठ र द प ख.त ब स र ग च ग ल क र श पट
 • ग जर त स स गर स स क त: मय रघ न स हल श न यक त ल ग क द ल सलव ह एक श क र पक ष आह ह आक र न घ र प क ष म ठ क रक ळ आण त र नसल ल असत य च य वर ल
 • असल ल य भ प रद श त आढळण र श क र पक ष आह य च म ख य ख द य लह न पक ष सरड प ल तस च इतर पक ष य च अ ड ह आह ह पक ष वर न गडद तपक र आण फ कट
 • ग जर त त रमत चटव त ल ग ज ल ल गट, ज ल ल गद द, त र म ड ड ग ह एक श क र पक ष आह ह आक र न अ द ज कब तर एवढ स बक स दर सस ण असत वर न ळसर करड
 • ध तर सस ण ह एक श क र पक ष आह य ल मर ठ मध य ध त श क र अ ध र ब ज स त र ध त श खर प अस ह म हणत त. इ ग रज त य ल Eurasian Hobby म हणत त
 • न रझ नक, आक स, आड र क व म रग इ ग ल श: indian kestrel ह एक श क र पक ष आह ह पक ष द स यल द वसस ण य स रख पर त आक र न लह न असत तस च नर आण म द च
 • ह व ळ तर मत ह एक श क र पक ष आह ह म ळच उत तर ग ल र ध त ल सस ण फ ल कन क ळ त ल पक ष आह त य च य अन क उपप रज त उत तर अम र क आण य र श य मध य
 • क ळ गर ड इ ग ल श: Black eagle ह एक श क र पक ष आह ह पक ष आक र न घ र प क ष म ठ अस न क ळसर वर ण च असत य च य ल ब श पट वर प सट असत त. प ख
 • मकर द, फळ लह न र प छ ट प र ण स प, व व व ध प रक रच क ड पक ष ख त त. क ह श क र पक ष वगळत क ड ह बह त श पक ष य च आवडत अन न आह क बह न क ड य च
 • गर ड ह एक श क र पक ष आह त य ल पक ष य च र ज समजल ज त गर ड ह र प टर स य प रक र त म डत ह पक ष श क र करत त. गर ड य पक ष य च य क ह उपज त
 • श स त र य न व Falco peregrinus ह भ रत त अत शय द र म ळ पक ष अस न सस ण ज त त ल श क र पक ष आह गडद ह रव य र ग च ट कद र प ख, चपळ शर र, व अत शय व गव न
                                     
 • Black - winged Kite, ब ल क व ग ड क इट ह मध यम श ष क प रद श त आढळण र द नचर श क र पक ष आह य ल मर ठ मध य चच न क व प जर म हण नह ओळखत त. य पक ष य च
 • म हणत त. ह द मध य ग र य ब श च ड ब ज, व श न अश न व आह त. ह एक श क र पक ष आह ह आक र न क वळ य प क ष थ ड म ठ असत य च य वर ल भ ग च र ग
 • ठ पक य च गर ड इ ग रज Greater spotted eagle ग र टर स प ट ड ईगल ह एक श क र पक ष आह बर डल इफ इ टरन शनल. क ल ग क ल ग अस रक ष त प रज त च आय.य
 • क कर ह एक श क र पक ष आह य पक ष ल मर ठ मध य मच छ म र, म नख ई घ र, म रघ र ईजन म स म र घ र, कन र क कणघ र, क तर, म स ल गड य अस म हणत त.
 • आग न य य र पप स न मध य आण पश च म आश य मध य आढळण र म ठ य आक र च श क र पक ष आह बर डल इफ इ टरन शनल. ॲक व ल ह ल आक अस रक ष त प रज त च आय.य
 • करत एख द श क र पक ष द सल क व श ष ट आव ज क ढ न जम न वर ख द य श ध त असण ऱ य पक ष न स वध करत ध क य च इश र म ळत च जम न वरच सर व पक ष त बडत ब जवळच य
 • Whitebellid sea eagle ह ग ध र द य पक ष क ळ त ल एक श क र पक ष आह सम द र गर ड ह घ र प क ष आक र न म ठ पक ष आह य च र ग वर न करड असत ड क म न व ख लच
 • इ ग रज मध य southern besra sparrow hawk अस म हणत त. ह सस ण ज त त ल एक श क र पक ष आह छ ट बह र सस ण य च आक र क वळ य प क ष लह न असत नर च वर ल भ ग
 • र नक बड य सरक पक ष य च श क र करण य बर बरच स पह पकडत त य च य ख द य त व ष र स प च ह समव श ह त ह ज गल त र हण र पक ष आह ज गल तल य म कळ य
 • Eastern redlegged falcon, Amur falcon ह द ल ल ट ग ब ज ह एक श क र पक ष आह ह पक ष आक र न कब तर प क ष लह न नर वर ल अ ग च वर ण र ख प पट स रख
 • ह क - उल ल आण ग र ग र अस ब र इ ग उल ल सम व ष ट आह घ बड ह श क र पक ष वर ग त ल प रम ख पक ष आह घ बड बह ध एक क आण न श चर असत त अपव द: बर व ग घ बड
 • भ रत त आढळण र एक पक ष आह TREE PIE Dentrocitta vagabunda ह य पक ष य च आक रम न स म एवढ असत क वळ य च य क ट ब त ल ह स दर पक ष प नझड च य ज गल त
 • क ळ ग ध ड एक म ठ श क र पक ष आह ज य र श य तल य बऱ य चश य भ ग त आढळत गडच र ल मह र ष ट र मध य पण ह पक ष आढळत ह जग त ल द न सर व त म ठ य
                                     
 • प ठ ठ य च ग ध ड क व ब ग ल ग ध ड ह दक ष ण आण आग न य आश य त ल एक म तभक षक श क र पक ष आह इ.स. प स न य च स ख य झप ट य न कम झ ल तक क त
 • पक ष य बर बरच दलदल सस ण श क र कवड य ह र ण, त स श य न क कर खर च ह श क र पक ष ह य त त. पक ष य च य स थल तर च क रण - उत तर ग ल र ध त ह व ळ य त
 • छ ट उ द र, प ल सरड पक ष य च अ ड ब ड क इत य द म ण स, म ठ श क र पक ष म ग स, म ठ स प इत य द तस कर स प च ड क तस कर स प च य अ ग वर ल
 • स थल तर त पक ष य त त. य थ ल दलदल च य प रद श त स थल तर च ह ग म ज व ह भर त असत त व ह एक व ळ स म र ल ख पक ष व स तव य स असत त. त य म ळ पक ष न र क षक
 • प स न झ कल ल असत त. त अपम र जक व परभक षक द न ह आह सस ण घ र व छ ट य श क र पक ष य कड भक ष य प ह न उत त ज त ह त व त भक ष य पळवत ग ध ड बर बर म त
 • उत क र त मध य त य च य शर र त अन क बदल झ ल आह त. त य च ठ वण इतर श क र पक ष य स रख ब कद र च च, ट कद र नख इत य द जर असल तर त य न श क र

Users also searched:

शिकारी पक्षी,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →