Blog page 59                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/119

vi In discerning as to whether a person has made fair use of copyrighted work, the standard employed ought to be that of a "fair minded" and "honest person". In the case of musical works the test would be that of a "lay hearer". xi The motive of ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/9

तरी लेखक कारवाई नाही, तर, त्या देखील काम चालू लागू स्वामित्वहक्क कायद्याने संरक्षित होते की, इतर लोक करू शकतात आणि काय नाही यावर कठोर मर्यादा. की परवाने म्हंटले जाते अशा अनेक कायदेशीर कागदपत्रे निवड करून लेखक आपले काम निवडून, चांगले ते करावे. लेख ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/142

इंग्रजी विकिपीडिया अनेक दस्तऐवज कॉपीराइट केलेले फाइल छायाचित्रे वगळता ऑर्डर नामांकन झाले आहे, किंवा नामांकन मार्ग असू मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती #रास्त व्यवहार वापर Fair Dealing, उर्फ उचित उपयोग च्या पहिल्या पर्यायास अनुसरून, तथाकथीत वर् ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/10

सूचना: खालील प्रकारची संपर्क Wikipedias प्लास्टिक / vetustes विसंगत आहेत. >, &gt, विकिपीडिया पृष्ठे, आणि दुसऱ्या मध्ये विकिपीडिया अनुवाद करत विकिपीडिया सामग्री, आणि इतरत्र वापरले तेव्हा संदर्भ गरज नाही. वस्तुत: विकिपीडियातील लेखांचे दुसऱ्या वि ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/113

".Section 521i, which permits the performance, in the course of the activities of an educational institution, inter alia, of a cinematographic film, if the audience is limited to the staff and students of the educational institution, the parents ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/117

iv The right to make fair use or to deal fairly with the copyrighted work includes the right to criticize not only the style, but also as the underlying doctrine or philosophy of the copyrighted work. In this regard criticism could be both "stron ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/121

तरी फ्लिप आडव्या किंवा असू शकते गोपनीय माहिती, न्यायालये, असे आळा घालण्यासाठी from injuncting वापर अशा काम आहे, तर सार्वजनिक सुख. आहे तरी एक फरक उल्लंघन आत्मविश्वास विरुद्ध उल्लंघन कॉपीराइट, न्यायालयाने नाही, असे अनुदान एक हुकूम in favour of the ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/125

आपण 1994 सुरक्षित नियंत्रण उपकरणे विहित. सुमा मि बाबतीत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय आहे, वाचले आहे का? निकाल परिच्छेद 42: ". आम्ही आहे की पुनःपन्हा उच्चारणे साहित्य म्हणून रेकॉर्ड आहे काय उपलब्ध उपस्थित नकार हुकूम, एकदा उल्लंघन व्यापार चिन ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/130

You are इंग्रजी tailings IME करण्यासाठी ते वापरू? Wikimedia विकसित टीम for your help, I want to. अगदी साधं सोप wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html या दुव्यावर जाऊन साधारणतः दोन परिच्छेद दोन दोन ओळींचेही ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/74

याची जाणीव असू. (Be aware of the) योग्य कॉपीराइट परवाना निवडू शकता, बरेच गुण घेणे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जसे. विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल सोडून, केस. मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नी ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/132

भारतातील पहिला प्रताधिकार कायदा कोणता? ब्रिटीश इस्ट इंडीया कंपनी कालीन Indian Copyright Act 1847 हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय? होय साधारणत: १८३३ ते १९१४ या कालावधीत भारतात प्रकाशित साहित्याचा प्रताधिकार कालावधी संपला आहे की नाही याची निश्चित ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/93

भारतीय कॉपीराइट कायदा अंतर्गत कलम 51, कलम 52 s पर्यंत 1 क्लॉज आहे upclose ii, आणि कलम 52 s पर्यंत 1 क्लॉज h, आपण वाचले आहे का? अंतर्गत कलम 52 आणि भीति वाटत होती तरतुदी प्रकरणांमध्ये जेथे उल्लेख आहे असे आढळले की, Atanas वाटते का? तर कलम 52 चित्र म ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/95

भारतीय कॉपीराइट कायदा, चित्र क्षेत्र इतर मीडिया फाइल्स लागू असलेले पाहिले लेख आहेत, जे शोध आपण घेतला. आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:छायाचित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा. भारतीय कॉपीराइट क ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/18

सूचना: खालील प्रकारची संपर्क Wikipedias प्लास्टिक / vetustes विसंगत आहेत. >, &gt, "विकिपीडिया पुरावा, आणि संदर्भात विचारू अचूक संदर्भ म्हणून सूचीबद्ध, मला स्वारस्य नाही, म्हणून संबंधित एकाग्रता क्षेत्र लेखन मी प्रती आपण" विकिपीडियावर संदर्भ नम ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/133

भारतातील दुसरा प्रताधिकार कायदा कोणता? ब्रिटीश कालीन Indian Copyright Act 1914 हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय? होय साधारणत: १९१४ ते १९५७ या कालावधीत भारतात प्रकाशित साहित्य व कामांचा प्रताधिकार कालावधी संपला आहे की नाही याची निश्चिती करण्यासाठ ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/122

" ix The principle of freedom of expression will protect both information and ideas.: Freedom of expression includes the right to publish and receive information. Public interest may in certain circumstances be so overwhelming that courts would n ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/55

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल, सोडून case, the Wikimedia Foundation is that हेतूने ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/58

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: फक्त अव्यावसायिक यूएसए, स्टील परवाना परवानगी नाही मध्ये संदर्भ विकिमीडिया फाऊंडेशन च्या दृष्टीने कारवाई. 7. विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/23

सूचना: खालील प्रकारची पध्दत आहे, कदाचित vetustes धरून नाही मध्ये. >, &gt, विकिपीडिया शैक्षणिक उपक्रम भारतीय कॉपीराइट कायदा, खाली Fair Dealing विभाग "सरळ" फायदा आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.: या लेखातसं ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/94

भारतीय कॉपीराइट कायदा, चित्र त्यासाठी अर्ज पाहिले लेख आहेत, जे शोध आपण घेतला. आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:छायाचित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा. भारतीय कॉपीराइट कायदा आहे, हा लेख इंग्रजी ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/67

याची जाणीव असू. (Be aware of the) योग्य कॉपीराइट परवाना निवडू शकता, बरेच गुण घेणे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जसे. विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल सोडून, केस. भारतीय भारतीय प्रताधिकार कायदा, १ ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/51

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: इतर बंधने आणि मर्यादा should be taken at the suggested प्रमाणात काम पेटंट, कर्म, इ. कायदेशीर निर्बंध वर अडकले अप जाऊ नये, किंवा मर्यादा अ ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/57

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल, सोडून case, the Wikimedia Foundation is that हेतूने ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/112

" In ESPN Star Sports supra, a Division Bench of this Court held that this Court is not bound by WIPO or any other such agreements, and we must interpret the law in accordance with the legislative intent available from the Constitution of India o ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/110

जे.Eng.ब्राऊन वि. राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल परिच्छेद 14 आणि 16, न्यायालयाने, असे म्हटले आहे: "जेथे शब्द, स्पष्ट आहेत भाग्य नाही, उमेदवार उद्देश स्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी nyiyntrnes एक नवीन पायंडा पाडणे किंवा कोणत्याही वैधानिक तरतु ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/143

इंग्रजी विकिपीडिया अनेक दस्तऐवज कॉपीराइट केलेले फाइल छायाचित्रे वगळता ऑर्डर नामांकन झाले आहे, किंवा नामांकन मार्ग असू मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती #रास्त व्यवहार वापर Fair Dealing, उर्फ उचित उपयोग च्या पहिल्या पर्यायास अनुसरून, तथाकथीत वर् ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/92

भारतीय कॉपीराइट कायदा कलम 63: 63 ते 70 फौजदारी davenny विभाग आहेत. लेख 63 जाणूनबुजून अर्थ कॉपीराइट कोणीतरी आहे याची जाणीव असू कॉपीराइट उल्लंघन किंवा कॉपीराइट Wallens प्रोत्साहन दिले, लागू असल्यास. कलम ५५ मधील तरतुदी प्रमाणेच एखाद्या उल्लंघन कर्त् ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/91

भारतीय कॉपीराइट कायदा कलम 55 पर्यंत 1 वाचा: कलम 55 मध्यभागी तरतुदी दिवाणी जोखीम नमुद न्यायालयाने, आणि उल्लंघन ऑपरेटर, आणि एक कृती करून इतर कोणाच्या कॉपीराइट असेल, माहीत नाही काय स्थिती आहे धोका प्रकाश करते असे दिसते. हा कायदा पेय नकळत ट्रिगर कव्ह ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/120

vii While examining the defence of fair dealing, the length and the extent of the copyrighted work which is made use of, as indicated in clause 3 above, is important, however, it cannot be reduced just a quantitative test without having regard to ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/116

iii In ascertaining whether extracts taken from copyrighted work have been put to fair use, the extent and the length of the extracts may be relevant. Long extracts followed by short comments may in certain circumstances be unfair, while short ex ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/131

Bare Act म्हणजे काय? संसदेने अथवा विधीमंडळांनी संमत केलेला मूळ कायदा ज्यात न्यायालयीन निकालांचा अथवा कायदेतज्ञांच्या टिपण्यांचा समावेश नाही भारतीय कॉपीराइट विषयक मूळ कायदे विकिप्रकल्पात कुठे पहावयास मिळतील? उत्तर: s:en:Portal:Copyright law/Copyri ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/20

सूचना: खालील प्रकारची संपर्क Wikipedias प्लास्टिक / vetustes विसंगत आहेत. >, &gt, अमेरिकन सर्व्हर फक्त जसे, तसेच कायदा लागू होईल. अभ्यासावी. Exemption Doctrine Policy EDP म्हणते A project-specific policy, in accordance with. and the law of cou ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/22

सूचना: खालील प्रकारची पध्दत आहे, कदाचित vetustes धरून नाही मध्ये. >, &gt, अमेरिकन कायदा वाजवी वापर आणि भारतीय कॉपीराइट कायदा Fair Dealing आहे, अगदी सारखे आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.: The Indian laws ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/97

दिल्ली, ustensiles, 2011 मध्ये निकाल दिलेल्या Super Cassettes Industries. वि श्री चिंतामणि Rao & Ors हिल केस, you have to read it. केसेस वाचताना कायद्यात अमेंडमेंट केव्हा आणि काय झाल्या आणि अद्ययावत न्यायालयीन निकाल केव्हा आणि कोणते यांबांबीकडे ल ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/60

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल सोडून, केस. विशेषता: Attribution एक महत्वाचा भाग आहे ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/53

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल, सोडून case, the Wikimedia Foundation is that हेतूने ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/54

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल, सोडून case, the Wikimedia Foundation is that हेतूने ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/41

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल सोडून, केस, परवाना दिलेल्या व्याख्या मुक्त सांस्कृति ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/45

याची जाणीव असू. (Be aware of the) सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडिया, आपल्या स्वत: च्या, कॉपीराइट मालक असेल, एक छायाचित्र फाइल योग्य वापर फाइल सोडून, केस, खालील प्रकारचे परवाने तो वापरण्यासाठी प् ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/136

बौद्धिक मालमत्ता कायदा यूएस मध्ये अभ्यास करताना, भारत, इतर जे कायदे माहिती हितावह ठरू शकता, संपर्क, व्यापार गुण कायदा, डिझाईन्स कायदा, प्रसारण अधिनियम, इ. आंतरजालावर सहभाग घेताना गोपनीयता, बदनामी, IT act अशा तत्सम कायद्यांचा आणि न्यायालयीन निकाला ...

                                               

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/26

सूचना: खालील प्रकारची पध्दत आहे, कदाचित vetustes धरून नाही मध्ये. >, &gt, अमेरिकन कायदा वाजवी वापर आणि भारतीय कॉपीराइट कायदा Fair Dealing आहे, अगदी सारखे आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.: फक्त fair use श ...

                                               

विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस

This is the one of the following, कोणत्याही एक माहिती आहे, असा संकेत: पासून विकिपीडिया:कंपनी/sitenotice/1 पासून विकिपीडिया:कंपनी/sitenotice/2 पासून विकिपीडिया:कंपनी/sitenotice/3 पासून विकिपीडिया:कंपनी/sitenotice/4 पासून विकिपीडिया:कंपनी/sitenotic ...

                                               

विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता

This is the one of the following, कोणत्याही एक माहिती आहे, असा संकेत: पासून विकिपीडिया:मराठी टायपिंग जागरूकता/1 पासून विकिपीडिया:मराठी टायपिंग जागरूकता/2 पासून विकिपीडिया:मराठी टायपिंग जागरूकता/3 पासून विकिपीडिया:मराठी टायपिंग जागरूकता/4 पासून वि ...

                                               

विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चलचित्र

This is the one of the following, कोणत्याही एक माहिती आहे, असा संकेत: पासून विकिपीडिया:wikipress औषध म्हणून/चित्रपट/1 पासून विकिपीडिया:wikipress औषध म्हणून/videos/2 पासून विकिपीडिया:wikipress औषध म्हणून/चित्रपट/3 पासून विकिपीडिया:wikipress औषध म् ...

                                               

राष्ट्रीय चळवळीचे मुलभूत कार्य

उदारमतवादी कालखंड काँग्रेस नेते locale केले काम भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ पायाभूत कार्य परिणाम आहे की. काँग्रेस, या काळात, sander मार्गावर दत्तक ब्रिटिश सरकारने करू न परस्परविरोधी भूमिका घेतला. या काळात राष्ट्रीय काँग्रेस त्याच समस्या, देशातील लोका ...

                                               

विकिपीडिया:मुखपृष्ठ सदर लेख

नियम अंतर्गत साम्राज्य. (Under the rule of the Empire) कोरल समुद्र, लढाई. (The Coral Sea, the Battle of the) चंद्र. (To the moon) क्रिकेट विश्वचषक 2007. (Cricket World Cup 2007) 2008 भारतीय प्रीमियर लीग. स्पेन. (Spain) जागतिक तापमानवाढ. (Global w ...

                                               

विकिपीडिया:निवेदन/फेब्रुवारी ७, २००७

इंग्रजी विकिपीडिया प्रगती सातत्य होत. ही गती वाढविण्यासाठी आणि विकिपीडिया मजकूर अधिक गुणवत्तेचा तसेच परिपूर्ण बनविण्यासाठी आपल्या सहकार्याने atimahttwacha आहे. पुढील काही गोष्टी आपण करू शकता: पासून विकिपीडिया प्रकल्प पानांवर उपलब्ध प्रकल्प पाहून, ...

                                               

विकिपीडिया:लेख संपादन स्पर्धा/नियम-मराठी

इतर सदस्य स्वयंसेवी होण्यासाठी शोधण्यासाठी घोषणा लवकरच केली जाईल. तरी अनेक उमेदवार होते, तर व्यवस्थापक स्वयंसेवक स्वरूपात असेल. ही स्पर्धा मराठी विकिपीडिया व्यवस्थापक आणि सदस्य मिळून आयोजन of the world.

                                               

विकिपीडिया:शुद्धलेखन चिकित्सा सुधारणा प्रकल्प

तर तुम्ही, किंवा तत्सम शुद्धलेखन चिकित्सक वापर /ll be dictionarie चुकीचे शब्द सुचवून, तर अर्थ मूळ स्रोत सुधारणा हवा.हा दुवा आहे जे शब्द शब्दकोश, नाही याचा अर्थ असा की, पुढील आवृत्तीत सुधारणा करता येईल. वर्तमान आवृत्ती सुधारणा, एक बरेच आहे की संभा ...

                                               

विकिपीडिया:विकिपीडियातील शुद्धलेखन तपासताना कोणती काळजी घ्यावी?

आपण लेखात, काही शब्द निळा आणि लाल पाहू की लक्षात ठेवा. शक्यता संपादन खिडकी उघडत झलक कळ दाबा. संपादित करताना गेल्या निळा शब्द पूर्वावलोकन लाल रंग दिसते, नंतर आपण कदाचित, कुठे तरी भरणे आहे का चेक अटी खालील सूचना वाचा:-. संपादन विंडोमध्ये उघडते आणि ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →